GÜNCEL
Giriş Tarihi : 22-03-2023 09:55   Güncelleme : 22-03-2023 11:05

SBB'nin kiraya verdiği benzinlik de davalık oldu

SBB'nin kiraya verdiği benzinlik de davalık oldu SBB'nin yüzde 99 hisse sahibi olduğu SAMULAŞ'ın kiraya verdiği akaryakıt istasyonu alanına Mimarlar Odası Samsun Şubesi, kanunlara aykırı olduğunu öne sürerek dava açtı. Bilirkişi heyeti yaptığı incelemede aykırılıkları

SBB'nin kiraya verdiği benzinlik de davalık oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin(SBB) yüzde 99 hisse sahibi olduğu SAMULAŞ'ın kiraya verdiği Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Alaçam Caddesi ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe alanda yer alan akaryakıt istasyonunun kanunlara aykırı olduğunu savunan Mimarlar Odası Samsun Şubesi, Samsun 3.İdare Mahkemesi'ne dava açtı. 

 

 

AYRICAKLIKLI 
YAPILAŞMA HAKLARI 

 

Dava sürerken, bilirkişi heyetinin yaptığı inceleme sonrası hazırladığı raporda kanuna aykırılıklar sıralandı.  Heyet yaptığı incelemede, istasyonun Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne göre aykırı olduğunu, yapılaşmada kot farkına uyulmadığını, 1/5000  ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında uygun plan notları  olmadığına işaret etti.  Heyet, "Davaya konu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile getirilen plan notlarının yapılaşmaya ilişkin hükümler olduğu ancak bu hükümlerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında getirilmesi gereken plan notları olduğu bu nedenle davaya konu 1/5000 ölçekli nazım planı değişikliği ile getirilen plan notlarında yer almaması gerektiği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar planı değişiklikleri başlıklı 26. Maddesinde, plan değişikliklerinin, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte ve ancak kamu yararının zorunlu kıldığı, parsel bazlı olarak ayrıcalığa mahal verilmeyecek şekilde, gerek plan bütünlüğüne gerekse eşitlik ilkesine aykırı olacak şekilde teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılacağı hüküm altına alındığı, ancak davaya konu plan notlarının tek bir parsel üzerinde getirilmiş ayrıcalıklı yapılaşma hakları sağlayan bir plan notu olduğu bu nedenle davaya konu plan notlarının planlama ve eşitlik ilkesine de aykırı olduğu kanaatine varılmıştır "ifadelerini kullandı. Kaynak:Halk gaz.

AdminAdmin