EKONOMİ
Giriş Tarihi : 12-09-2019 18:00   Güncelleme : 12-09-2019 18:06

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yeni yapılanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu. Genel müdürlük, Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından borçlu ve garantör sıfatıyla borç alabilecek ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yeni yapılanma

'Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararnameyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teşkilat yapısında çeşitli değişiklikler yapıldı. Kararnameye göre, Hazine ve Maliye Bakanı, gerek gördüğü illerde doğrudan merkeze bağlı olarak temsilcilik, şube veya ofis kurmayla yetkilendirildi. Bakanlığın çatısı altında, 'Borçlanma Genel Müdürlüğü' adıyla yeni bir genel müdürlük ihdas edildi.

Kurulan yeni genel müdürlük, devletin iç borçlanmasını yürütmek, devlet tahvili, hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetlerini çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü hazırlık, akit ve diğer işlemleri yürütmekle görevlendirildi. Borçlanma Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç alabilecek ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemleriyle her türlü müzakereyi yürütecek. Genel Müdürlük, devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle her işlemi yapabilecek, borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulunacak ve görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi de yürütecek.

Öte yandan, yeni kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğü’nde 110 personel istihdam edilecek. 1 genel müdür, 3 genel müdür yardımcısı, 6 daire başkanı, 50 hazine ve maliye uzmanı ve 50 hazine ve maliye uzman yardımcısı görev yapacak.