GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-09-2019 14:08   Güncelleme : 18-09-2019 14:08

Geçtiğimiz günlerde Trabzonlu bir firmanın Çarşamba Ovası'na termik santral kuracağı iddialarını gündeme getirmiştik. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı Müşfik Veysel Erdoğan, "Çarşamba Ovası enerji çöplüğü mü?" dedi.

Samsun’da şimdi de termik santral tehlikesi baş gösterdi. Terme’de kurulmak istenen ancak halkın tepkisi üzerine durdurulan termik santral, Çarşamba Ovasına kuruluyor. Trabzonlu bir firmanın verimli tarım arazisine yapacağı kömür santrali, ovanın yok olması anlamına geliyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı Müşfik Veysel Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin en önemli ovalarından birisi kabul edilen Çarşamba Ovası’nda Eğercili Mahallesinde Biyokütle Enerji Termik Santrali kurmak için çalışmaların başladığını görüyoruz.

Biyokütle kaynaklarının hayatımızın hemen hemen her alanında karşımıza çıktığını görebiliriz. Örneğin; odun, ayçiçek ve soya gibi yağlı tohum bitkileri, buğday samanı, fındık kabuğu, tarımsal atıklar, çay atıkları, zeytin çekirdeği ve posası, atık kağıtlar, meyve sebze kabuğu gibi evsel organik atıklar, otlar; sap ve kök gibi diğer bitkisel atıklar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, atık su arıtma tesisi çamurları biyokütle için kaynak oluşturmaktadır. 

Modern biyokütle kaynakları, enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları, enerji tarımı ürünleri, tarım kesiminin bitkisel artıkları ve hayvansal atıkları, kentsel atıklar, tarımsal endüstri atıkları biçiminde sıralanır.

Çarşamba’da kurulması planlanan biyokütle enerji santralinin kaynağı da; ağırlıklı olarak bu ürünlerden oluşacaktır.

ÖNEMLİ DEZAVANTAJLARI VAR

Öncelikle bu santraller verimleri düşük enerji santrallarıdır. Su ihtiyaçları oldukça yüksektir. Geniş yerleşim bölgelerine ihtiyaç duyar. Gerek hammaddenin depolanması ve yakılması, gerekse de atıkların depolanmasının hem çevresel hem de görüntüsel kirliliğe neden olması söz konusudur. Tarım alanları bakımından rekabet oluştururlar.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI SÖZ KONUSU

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayhan Pala Tarafından yayınlanan çalışmada Biyokütle Enerji Santrallerinin bulunduğu yerlerde insanların sağlığının önemli ölçüde bozulduğu ifade edilmiştir.

Biyokütle kaynakları biyokimyasal veya termokimyasal çevrim yöntemleri ile enerji formuna çevrilmektedir
Kullanılan çevrim yöntemine göre başta termokimyasal doğrudan yakma olmak üzere, biyokütle tanımı içerisinde yer alan maddelerin sağlık ve çevre ile ilgili pek çok olumsuz etkisi söz konusudur. Odun ve orman atıklarının yakılması bu konuda ön plana çıkmaktadır.

İngiltere’deki ve diğer bazı ülkelerdeki biyokütle enerji santrallerine, büyük ölçüde yerel etkiler nedeniyle santral çevresinde yaşayan topluluklar tarafından giderek daha fazla karşı çıkılmaktadır. Bu karşı çıkmanın en önemli nedenleri hava kalitesi ve halk sağlığına ilişkin endişelerdir. 
Tayland’da biyokütle santrallerinin yakınında yaşayanlarda yapılan bir araştırmada; santrallere 1 km mesafede yaşayan kişilerde alerji, astım ve kronik tıkayıcı akciğer hastalığının görülme sıklığının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek görüldüğü saptanmıştır. Kaşıntı, kızarıklık, göz tahrişi, öksürük, burun tıkanıklığı, alerjik semptomlar, boğaz ağrısı ve solunum zorluğu riskleri biyokütle enerji santrallerinin yakınında yaşayanlar arasında daha belirgin olarak bulunmuştur. Araştırmada, biyokütle santrallerinden meydana gelen kirliliğin, santrallerin yakınlarındaki sakinlerde önemli sağlık sorunlarına neden olabileceği sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, Tekkeköy’e kurulan ve yoğun mücadele sonucunda kaldırılan mobil santralla başlayıp, peş peşe kurulmaya çalışılan termik santrallerden sonra şimdi de biyokütle santralinin gündeme gelmesi, Türkiye’nin en önemli tarım arazilerinin adeta enerji çöplüğüne dönüştürülme çabaları olarak görülmektedir. Bölgedeki tarım arazilerine ve hayvancılığa olacak olumsuz etkilerinin yanı sıra insan sağlığı üzerinde yaratacağı sorunlar nedeniyle bu proje konusunda Samsun kamuoyunu uyarıyoruz."